1 desembre 2014

Tramitació de llicències 2020

Ja ens podeu demanar la renovació o tramitació de la vostra llicència per al 2020. Podeu consultar els preus i cobertures al web de la FEEC.

Heu de fer un ingrés al compte corrent del CESF a La Caixa per l’import de la llicència, indicant el vostre nom i cognoms i el NIF.
La Caixa ES56-2100-0123-8502-0006-0193

És molt important que feu un pagament per cada persona que es vol federar. (no cal que porteu el resguard perquè farem el control per internet)

A partir d’aquest moment us sol·licitarem la llicència.

Recordeu que la llicència 2019 caduca amb la fi de l’any natural (31 de desembre). La llicència del 2020 serà vàlida a partir de l’1 de gener encara que s’hagi tramitat abans.

Recordeu que la data de vigència de la llicència és l’endemà (24 h.) de la seva tramitació a la FEEC, per tant, cal que ens demaneu el seu tràmit amb suficient antelació.